THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
CHI CỤC THUẾ TP THÔNG BÁO
07/01/2022 08:25:49

Về việc thực hiện nghĩa vụ nộp Lệ phí Môn bài, thuế khoán ổn định năm 2022. Từ ngày 01/01/2022, Chi cục Thuế thành phố Chí Linh tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý thu Lệ phí Môn bài, thuế khoán ổn định năm 2022 trên phạm vi toàn thành phố.

Chi cục Thuế thành phố Chí Linh thông báo:
1. Tất cả các Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố Chí Linh phải thực hiện trách nhiệm nộp thuế với Ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.
2. Đối với hộ, cá nhân sản xuất kinh doanh thuộc diện nộp thuế ổn định, được cơ quan thuế xác định doanh thu, mức thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Tài nguyên hàng tháng trong năm 2022 có thể nộp thuế một lần cho cả quý hoặc cả năm.
3. Các Đội thuế liên xã phường căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, triển khai các nghiệp vụ quản lý thuế, phối hợp với cán bộ ủy nhiệm thu thuế hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh nộp tiền thuế vào NSNN kịp thời, đúng quy định. Trường hợp người nộp thuế chây ỳ, không nộp thuế, thu thập thông tin, hoàn thiện hồ sơ để áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.
Trong quá trình thực hiện cơ quan thuế sẽ phối hợp với các ngành chức năng, các xã, phường để tiến hành kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ đăng ký, kê khai thuế, nộp thuế. Các hành vi chống đối hoặc xúi giục người khác gây cản trở, vi phạm pháp luật có tình tiết nghiêm trọng, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật../.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 366
Trước & đúng hạn: 366
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/03/2024 15:59:32)
phuongvanan.mp4

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn An

Địa chỉ: UBND phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0989847884

Email: dovanan1082@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0