THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Ngày 13/9, UBND TP Hải Dương có thông báo hoả tốc tạm dừng điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Thông báo nêu rõ:
14/09/2021 07:31:44

Ngày 13/9, Chủ tịch UBND TP Hải Dương đã ban hành Quyết định số 5708/QĐ-UBND về việc điều chỉnh áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên dja bàn TP Hải Dương

Tuy nhiên, dể bào đảm tuyệt đối an toàn phòng chống dịch, chuẩn bị diều kiện cần thiết cho việc áp dụng các biện pháp mới theo chỉ đạo của UBND, Ban Chi đạo phòng chống dịch tỉnh, UBND, Ban Chi đạo phòng chống dịch TP Hải Dương tạm dừng thực hiện các nội dung điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch tại Quyết định số 5708/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố cho đến khi có thông báo mới.
Các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố vẫn áp dụng theo Quyết định số 5363/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 và Quyết định số 5539/QĐ- UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND TP Hải Dương.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 366
Trước & đúng hạn: 366
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/03/2024 15:17:06)
phuongvanan.mp4

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn An

Địa chỉ: UBND phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0989847884

Email: dovanan1082@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0