CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ QUẢN LÝ
03/10/2023 10:15:13

Sáng 03.10, tại TP Hải Dương, Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành quản lý (đối tượng 4) năm 2023.

         Đây là lớp thứ nhất (trong 2 lớp) dành cho cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành uỷ Chí Linh quản lý. Tiến sĩ Đặng Thị Mai, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tới dự.
 
         Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đặng Thị Mai khẳng định: Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ là cần thiết, nhằm bổ sung những vấn đề lý luận, đồng thời giải đáp những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, để áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 
         Trong thời gian 03 ngày (từ 03- 05.10), 99 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban thường vụ Thành uỷ Chí Linh quản lý được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tập trung vào 6 chuyên đề: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương hiện nay; Cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành chính; Công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương hiện nay...
         Nội dung chương trình bồi dưỡng được xây dựng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tập trung cập nhật kiến thức những vấn đề cấp thiết cần giải quyết cấp huyện, thị xã, thành phố trong giai đoạn hiện nay; cung cấp những kiến thức kỹ năng về khoa học lãnh đạo, quản lý; góp phần hình thành tầm nhìn và tư duy của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp cơ sở.../.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2327
Trước & đúng hạn: 2327
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 15:51:10)
phuongvanan.mp4

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn An

Địa chỉ: UBND phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0989847884

Email: dovanan1082@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 273,261