THÔNG BÁO
THÔNG BÁO: TẠM DỪNG TIẾP DÂN, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI DÂN CỦA Đ/C BÍ THƯ THÀNH ỦY
29/06/2022 05:29:44

Căn cứ chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy tháng 06.2022 và Kế hoạch tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã Bắc An, thành phố Chí Linh, Thường trực Thành ủy quyết định thực hiện tạm dừng việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Thành ủy theo định kỳ vào ngày 30.06.2022. Thời gian tiếp công dân lần tới sẽ có thông báo cụ thể sau.
Trong thời gian này, đề nghị các tổ chức, công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua việc gửi đơn thư qua dịch vụ bưu chính tới Thành ủy Chí Linh và các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định.
Thành ủy Chí Linh thông báo để các tổ chức, công dân biết, thực hiện../.
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1416
Trước & đúng hạn: 1416
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:19/08/2022 03:14:09)
phuongvanan.mp4

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Độ

Địa chỉ: UBND phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0989847884

Email: dovanan1082@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 266,030