CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ HOẠT ĐỘNG KHÔGN CHUYÊN TRÁCH ĐỂ TẠO NGUỒN CÁN BỘ ĐỊA PHƯƠNG
29/06/2022 02:24:19

Ngày 21.4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Tứ Kỳ, TP Hải Dương về việc bố trí các chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu dân cư.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản phát biểu kết luận cuộc giám sát tại UBND TP Hải Dương
Theo UBND huyện Tứ Kỳ, đến ngày 28.2, toàn huyện có 220 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giảm 25 người; 337 người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu dân cư, giảm 188 người so với trước khi thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 25.7.2020 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. TP Hải Dương hiện có 242 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ít hơn 40 người và 762 người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu dân cư, ít hơn 283 người so với quy định của Trung ương. Việc chi trả phụ cấp, bồi dưỡng cho đội ngũ này bảo đảm theo quy định tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lăng, Chủ tịch UBND xã Minh Đức (Tứ Kỳ) đề nghị cần quan tâm hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu dân cư
Trong quá trình triển khai Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND còn một số khó khăn, vướng mắc là chưa thu hút được nhiều người trẻ tham gia hoạt động không chuyên trách; mức phụ cấp, bồi dưỡng tuy đã được tăng lên song vẫn còn thấp; quy định về độ tuổi của thôn đội trưởng, công an viên còn bất cập…

Phát biểu kết luận cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, những kết quả của 2 địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND. Do đó, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, khu dân cư đã được tinh gọn, hiệu quả hoạt động, chế độ chính sách cho họ được nâng lên so với trước. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách, động viên khuyến khích đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu dân cư. Cần làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách để tạo nguồn cán bộ địa phương. Thực hiện tốt chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1416
Trước & đúng hạn: 1416
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:19/08/2022 03:26:28)
phuongvanan.mp4

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Độ

Địa chỉ: UBND phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0989847884

Email: dovanan1082@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 266,030