CƠ CẤU TỔ CHỨC
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ
08/04/2021 07:01:28

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐT DI ĐỘNG

ĐT CƠ QUAN

1

 Trân Văn Dược

Bí thư

 0918918216 

2

 Đỗ Đức Phu

Chủ tịch

 0974415707 

3

Nguyễn Văn Chỉnh

Phó bí thư

 0977444226 

4

 Nguyễn Như Độ

Phó chủ tịch

 0989847884 
     5 Nguyễn Văn Hựu Phó chủ tịch 0976039772 
     6 Nguyễn Văn Tuân  PCT HĐND 0384766728 
     7 Ngô Tuấn AnhVH-XH 0969571996 
     8 Đỗ Hương Tuyết       LĐ-TB-XH 0979950822 
     9 Nguyễn Ngọc Tú      ĐC-XD-MT 0904912129 
    10 Trần Văn Sập      ĐC-XD-MT 0988229400 
    11 Đinh Hương Nga Tư pháp - Hộ tịch 0372217704 
    12 Giáp Thị Thu Hòa Tư pháp - Hộ tịch 0373310448 
    13 Nguyễn Thị Hồng Nhung      Kế toán  0988340391 
    14 Nguyễn Văn Khuyến VP HĐND-UBND 0335617259 
    15 Phạm Thị Phường VP ĐU-NV 0393868328 
    16 Trần Trung Tuyến Trưởng BCH QS 0968792286 
    17 Đỗ Văn Điệp Bí Thư Đoàn TN 0982724333 
    18 Nguyễn Thị Thương CT Hội PN 0977108224 
    19 Đỗ Xuân Thanh CT UBMTTQ 0332698488 
    20 Lương Quang Tùng CT Hội ND 0367989266 
    21 Nguyễn Thế Khuông CT Hội CCB 0973051164 
    22    
     
     
     
     
     
     
     
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2022 11:45:10)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh
phuongvanan.mp4

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Độ

Địa chỉ: UBND phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0989847884

Email: dovanan1082@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 5
Tất cả: 268,036