THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
NHỮNG MỨC PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG TĂNG MẠNH TỪ THÁNG 1/2022
05/01/2022 06:37:20

Theo đó, người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị phạt gấp đôi, trong khi lắp biển số trái phép bị tăng mức phạt gấp 10 lần../.