DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Danh bạ điện thoại
16/03/2021 12:00:00

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐT CƠ QUAN

ĐT DI ĐỘNG

1

 Trần Văn Dược

Bí thư

 

 0918918216

    2

 Đỗ Đức Phu

Chủ tịch

 

 0974415707

    3

 Nguyễn Văn Chỉnh

Phó Bí thư

 

 0977444226

    4

 Nguyễn Như Độ         

Phó Chủ tịch

 

 0989847884

    5

 Nguyễn Văn Hựu

Phó Chủ tich

 

 0976039772

    6

 Đỗ Văn Tuân

 Phó Chủ tịch HĐND

 

 0384766728

 7

 Nguyễn Văn Khuyến   

 Công chức TB - XH

 

 0335617259

 8

 Ngô Tuấn Anh      

 Công chức VH - XH      

 

 0969571996

 9

 Nguyễn Ngọc Tú   

 Công chức Địa chính 

 

 0904912129

 10

 Trần Văn Sập

 Công chức Địa chính

 

 0988229400

 11

 Đinh Hương Nga

 Công chức Tư pháp 

 

 0372217704

 12

Nguyễn Thị Hồng Nhung      

 Công chức Kế toán - TC

 

 0988340391

 13

 Đỗ Hương Tuyết   

Công chức VP - TK   

 

 0979950822

 14

 Giáp Thị Thu Hòa    

 Công chức Tư pháp

 

 0373310448

 15

 Phạm Thị Phường   

 Công chức VP - ĐU - NV

 

 0393868328

 16

 Trần Trung Tuyến   

 CHT BCH QS

 

0968792286 

 17

 Lương Quang Tùng   

 Chủ tịch Hội Nông dân   

 

 0367989266

 18

 Đỗ Xuân Thanh   

 Chủ tịch UBMTTQVN

 

 0332698488

 19

 Đỗ Văn Điệp

 Bí thư Đoàn TNCS HCM

 

 0982724333

 20

 Nguyễn Thị Thương   

 Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

 0977108224

 21

 Tô Văn Quỳnh

 Chủ tịch Hội CCB

 

 0392427399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2327
Trước & đúng hạn: 2327
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 15:32:54)
phuongvanan.mp4

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn An

Địa chỉ: UBND phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0989847884

Email: dovanan1082@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0